Usluge

Controller4Rent ponuda

Uvođenje kontrolinga u poduzeće velika je prekretnica u poslovanju te zahtjeva podršku menadžmenta, ali i svih zaposlenika u poduzeću. Ako ne znate koje prednosti dobivate uvođenjem kontrolinga te kako ih prezentirati menadžmentu i zaposlenicima, pružamo vam podršku u izradi personaliziranog pristupa uvođenju kontrolinga u vaše poduzeće. Postavljamo organizacijsku strukturu sukladno vašim željama, izrađujemo procedure i propise kako bi svi trenutni, ali i novi zaposlenici imali jasne i jednoznačne upute, educiramo vaše zaposlenike kako kreirati izvještaje, izrađivati planove, aktivno pratiti realizaciju te, u slučaju odstupanja, proaktivno predlagati korektivne mjere. U slučaju da niste u mogućnosti trenutne zaposlenike dodatno opteretiti kontroling-poslovanjem, a trenutni prihodi ne dozvoljavaju vam dodatna zapošljavanja, mi vam pružamo kompletnu kontroling-podršku u svim gore navedenim segmentima uz pristupačnu mjesečnu naknadu koja je 100% priznati trošak za vaše poduzeće.

Ako već posjedujete neki oblik kontrolinga u poduzeću, pružamo podršku u vidu unaprjeđenja kontrolinga, bilo da želite unaprijediti izvještajni dio ili možda analizirati trenutni asortiman optimizacijom i uvođenjem novih artikala. Također, pružamo podršku u dijelu prodajnog kontrolinga (analiza profitabilnosti kupaca, analiza ulaganja u kupce, postavljanje ključnih pokazatelja uspjeha u prodaji, izrada plana prodaje i određivanje prodajnih ciljeva i sl.).

Analiza i upravljanje prodajnim asortimanom (eng. Portfolio Management) je umjetnost i znanost donošenja odluka o investicijskom miksu i politici. Nekad najprodavaniji proizvod može generirati gubitke za poduzeće dok se izrazito profitabilni proizvodi ne prodaju u zadovoljavajućim količinama. Pravilnim odabirom cijene, planiranih količina prodaje i politike rabata može se postići bolja zarada i značajne uštede na resursima unutar poduzeća.

PRIMJER:

Poduzeće prodaje tri različita asortimana kišobrana. Asortiman A iznimne je kvalitete, poznate robne marke koju kupci prepoznaju, cijene i vole kupovati. Asortiman B zadovoljavajuće je kvalitete, poznate robne marke također, prepoznate od strane kupaca. Asortiman C ima nizak nivo kvalitete, ali izrazito jeftine troškove nabave te se ne veže za robnu marku niti je prepoznat od strane kupaca kao takav. Primjenom Portfolio Managmenta napravit će se cjenovno pozicioniranje asortimana (svaki asortiman će sukladno svojim karakteristikama i prepoznatljivosti dobiti odgovarajuću tržišnu cijenu), definirat će se prodajne količine svakog asortimana sukladno trendovima na tržištu te će biti izrađen prijedlog investicija u svaki asortiman, sukladno prodajnoj cijeni i cijeni koštanja robe (kao pomoć i smjernica marketinškom timu kako i gdje oglašavati).

Definiranje i izrada ključnih pokazatelja uspjeha (eng. Key Performance Indicators – KPI)

Uspjeh jednog poduzeća ne može se preslikati na neko drugo poduzeće. Svako poduzeće ima svoju viziju i misiju poslovanja te je, sukladno tome, preporuka prakse definirati i ključne pokazatelje uspjeha. Danas preko 90% najuspješnijih kompanija na svijetu imaju neki oblik primjene ključnih pokazatelja poslovanja kroz različite koncepte i metodologije. Jednom kad su definirani, ključni pokazatelji uspjeha pridonose značajnom smanjenju utrošenog vremena sastanka, optimizaciji organizacije, vremenu analiziranja i praćenja te cjelokupnom poslovanju.

PRIMJER:

Poduzeće se bavi uslužnom djelatnošću te zapošljava manji broj zaposlenika. Vlasnik poduzeća većinu vremena troši na savjetovanje klijenata te učenje i razvoj svojih zaposlenika. Poduzeće ima veliki broj radnih sati savjetovanja, ali unatoč zavidnoj, odrađenoj satnici, novac na računu ne pokazuje isti trend.  Vlasnik poduzeća želi vidjeti što uzrokuje ovakvu situaciju jer je do sada je smatrao kako je ključni pokazatelj dobrog poslovanja broj odrađenih sati savjetovanja. Ovdje dolazi do ključnog problema što je vlasnik broj svojih odrađenih sati gledao kao odraz poslovanja cijelog poduzeća. Ne mora nužno značiti da su i drugi radnici imali istu percepciju uspješnosti, za neke je možda kvaliteta usluge bila na prvom mjestu pa, iako su odradili značajan broj sati, cijena naplaćenih je znatno manja. Uz broj sati savjetovanja možda je trebalo definirati i neke dodatne pokazatelje kao što su: koliko klijenata nas je preporučilo, koliko klijenata nas je ponovno kontaktiralo i sl.

Optimizacija asortimana

Nabavne vrijednosti proizvoda učestalo se mijenjaju i, u većini slučajeva, cijene sirovina ili gotovih proizvoda rastu. Kako bismo zaštitili svoje poslovanje, izrazito je važno pratiti nabavnu vrijednosti robe/usluga i pravovremeno reagirati na promjene prodajnih cijena. Ako nismo u mogućnosti pratiti cjenovno pozicioniranje i analizirati nabavne vrijednosti, poduzeće može u kratkom vremenu iz profitabilnog poduzeća postati ono koje gubi ili ne zarađuje dovoljno. Procesom optimizacije asortimana (minimalno jednom godišnje) učestalo preispitujemo asortiman koji prodajemo i u slučaju nezadovoljavajućih odstupanja između kupovne i prodajne cijene, donosimo odluke oko izlaska iz određenog broja artikala ili promjene uvjeta i načina poslovanja.

PRIMJER:

U ovakvim slučajevima uvijek je preporučljivo raditi Paretovo pravilo (poznatije kao Pravilo 80/20) koje kaže kako 80% prodaje dolazi od 20% proizvoda. Uz Paretov princip postoji još i niz drugih načina koji se koriste u optimizaciji asortimana, ovisno o tome što se želi postići kako krajnji rezultat.

Optimizacija troškova

Troškovi su sastavni dio svakog poslovanja i jedan su od važnijih područja kontrolinga. Troškove treba planirati, pratiti, analizirati i, po potrebi, optimizirati. Zadatak svakog poduzetnika je pronaći optimalnu strukturu izvora sredstava (vlastiti ili tuđi kapital). Poduzeće uspješno posluje ako povećava vlastiti kapital. Vlastiti kapital može se povećati povećanjem prihoda (povećanje volumena prodaje ili povećanje prodajne cijene) ili smanjenjem rashoda. Usmjerenost na smanjenje troškova treba provoditi promišljeno, analizirati i predviđati moguće opcije, a sve u cilju da se ne naruši kvaliteta isporuke ili usluge (onoga što je ključno za daljnji razvoj i rast poslovanja). Analize pripremljene prema personaliziranim potrebama poduzeća olakšavaju donošenje odluka. Pripreme analiza sastavni su dio kontrolinga, pomoću njih poduzetnik će  biti upoznat sa svim prilikama i preprekama koje će uslijediti nakon donošenja odluke.

Controller4Rent za vas izrađuje optimizaciju troškova, definira ključeve za raspodjelu indirektnih troškova, izračunava granične troškove i ostalo.

PRIMJER:

Poduzeće je na početku godine planiralo veliku marketinšku aktivnost za treći kvartal poslovne godine. Tijekom godine ostvareni prihodi nisu bili u skladu s planom te je poduzeće ostvarilo 10% manje prihoda od očekivanog. Menadžment poduzeća razmišlja o opciji odustajanja od marketinške aktivnosti kako bi se, unatoč padu prihoda, ostvarila planirana dobit. U ovakvim situacijama preporučljivo je napraviti poslovnu procjenu marketinške aktivnosti (usporediti planirane investicije s planiranim prihodima) i vidjeti može li poduzeće može podnijeti dodatni pad prihoda koji će se dogoditi ako se odustane od aktivnosti.

Definiranje prodajne politike


Pružamo pomoć u izradi organizacijske strukture prodajnog I upravljačkog tima na način da se poduzeće decentralizira i upravljački menadžment sudjeluje u ključnim I strateški važnim smjernicama poduzeća, a prodajni tim u operativnim dijelovima poslovanja. Prodajna politika poduzeća definirat će sljedeća područja:

 • Kategorizaciju kupaca
 • Cjenovnu politiku
 • Politiku isporuka i zaliha
 • Politiku naplate potraživanja
 • Kreditiranje kupaca
 • Kodeks ponašanja prema kupcima
 • Izvještaje o posjetu kupaca
 • Mjerne pokazatelje uspješnosti prodaje

Analiza kupaca (profitabilnost kupaca, kategorizacija kupaca, izrada plana prodaje po kupcima)

Više od 40% informacija o poduzeću dolazi iz računovodstva (o prošlim i sadašnjim promjenama). Financijsko računovodstvo tradicionalno je orijentirano na vanjsko izvještavanje i vanjske korisnike poslovnih izvještaja pa teško da će dati odgovore na svakodnevna pitanja s kojima se poduzetnici susreću:

 • Po kojim kriterijima trebamo odabrati najvažnije kupce?
 • Koje tržište ima najslabiji rast i zašto?
 • Koji su kupci profitabilni, a koji ne?
 • Treba li nastaviti raditi sa svim kupcima?
 • Koliko tvrtka zapravo zarađuje od razlike u cijeni?

Analiza troškova – volumena profita (eng. Cost-Volume-Profit, Break Even Point analysis)

Za vas izrađujemo analizu točke pokrića (nivo profitabilnost) klasifikacijom troškova u fiksne i varijabilne komponente, s ciljem određivanja potrebnog minimuma obujma aktivnosti za pokrivanje ukupnih troškova operacija. Analiza točke pokrića služi kao osnova za poduzimanje korektivnih radnji ili optimizacije poslovanja. Pokazuje stupanj osjetljivosti poduzeća na poslovnom tržištu odnosno pomaže pri odupiranju poremećajima ulaznih i izlaznih varijabli poslovanja kako ne bi ugrozio pozitivan rezultat poslovanja.

 • Procjena trenutnog stanja i položaja u poslovanju
 • Procjena postignutih poslovnih rezultata
 • Identificiranje ključnih trendova u tvrtki
 • Prepoznavanje potencijalnih i mogućih rizika u poslovanju
 • Profitabilnost tvrtke
 • Identificiranje potreba za daljnjim djelovanjem

Postavljanje ciljeva prodajnog tima

Pored prodajnih planova od velike je važnosti postavljanje i mjerenje nekvantificiranih ciljeva prodajnog tima. Ciljevi koji nisu jasno definirani, mjerljivi, određeni i vremenski ograničeni teško mogu postati motiv za postizanje istih. Proces postavljanja i definiranja ciljeva složeni je proces i zahtjeva posebnu pažnju. Pravilnim postavljanjem ciljeva stvara se dodatna motivacija među zaposlenicima i potiče ih se na postizanje prodajnih rezultata. Pružamo podršku u postavljanju i definiranju kratkoročnih i dugoročnih:

 • ciljeva tima
 • pojedinačnih ciljeva

Uvođenjem modela praćenja, mjerenja i analize ostvarenja prodajnih ciljeva primjenom sustava nagrađivanja prodajnih timova, ali i sustava nagrađivanja kupaca stvaraju se temelji zdravog poslovanja. Obratite nam se s punim povjerenjem i u skladu s vašim potrebama izradit ćemo model kroz koji će tvrtka ostvarivati svoju viziju, misiju i ciljeve sudjelovanjem svih zaposlenika u njihovoj realizaciji.

Ne propustite !!!

Zatražite personaliziranu ponudu

Usmjerite se na odluke, a pripreme za odlučivanje prepustite nama!
Zatražite besplatnu personaliziranu ponudu.